FRI Terschelling - home genieten van wat je bereikt. Bereiken doordat je geniet.
home particuliertrainingenmaatschappelij werkover Fri Terschellingreactiescontact

De volgende thema's kunnen aanleiding zijn voor bedrijfsmaatschappelijk werk of coaching:

<<<

particuliere trainingen en coaching.
Training en coaching - Persoonlijke en professionele ontwikkeling