FRI Terschelling - home genieten van wat je bereikt. Bereiken doordat je geniet.
zakelijke trainingen en coaching.
home zakelijk trainingen coaching over Fri Terschelling reacties links contact

Evaluatie training Persoonlijk Effectief, voorjaar 2012

Training gegeven door Marije Bijlsma-Breeuwsma met een acteur/co-trainer Katje Stil.

De training Persoonlijk Effectief die in het begin van 2012 is gegeven bestond uit 10 deelnemers van het AOC en van andere werkgevers. Tijdens de intakegesprekken met de deelnemers zijn hun persoonlijke doelstellingen geformuleerd. 
Tijdens de training hebben wij, trainer en acteur, in relatie tot deze doelstellingen het volgende waargenomen (zonder daarbij concreet namen te noemen):
 • Geniet veel meer en ervaart ruimte in zichzelf en naar anderen. Heeft nieuwe stappen gezet en is meer ontspannen en vrolijk. Krijgt feedback van een collega uit de groep die aangeeft dit ook zo te ervaren.
 • Heeft veel baat gehad bij de ret. Is in staat feiten en irrationele gedachten uit elkaar te halen. Hierdoor worden gebeurtenissen kleiner en ontstaat een meer ontspannen gevoel.
 • Is nog steeds erg moe en is zich bewust van het feit dat hij meer moet leren los te laten. Geeft grenzen aan en dit wordt geaccepteerd door collega’s. Durft aan te geven hulp nodig te hebben. Geeft aan er “nog niet te zijn” maar heeft al wel grote stappen gezet.
 • Doordat grenzen beter bewaakt worden, wordt minder spanning ervaren. Kan beter met dominantie omgaan.
 • Is zich bewust geworden dat hij een rampenfantast en een perfectionist is. Leert zich strakker aan een planning te houden en daardoor een betere gemoedstoestand. Kan nu keuzes maken in primaire taken, en is zich bewust geworden van hoge eisen aan kwaliteit.
 • Heeft veel geleerd van de Rots en Water oefeningen; Voeten op de grond en ademen. Is opener geworden en is in staat om tegen een collega het gevoel uit te spreken.
 • Ervaart in een stressvolle periode te zitten vanwege ontslag partner. Heeft geleerd vaker de dingen klein te houden en ziet daar de voordelen van in.
 • Voelt nu beter  waar de punten zitten waar aandacht aan moet worden besteden.
Via een evaluatieformulier zijn onderstaande waarderingen gegeven:
1. Hoe beoordeel je deze training? Gemiddeld is hiervoor een 8.5 gegeven.  
 • Theorie en oefeningen wisselden elkaar goed af.
 • Open, vertrouwd, veel stof en goede afwisseling.
 • De trainer en acteur zijn allebei inlevend en betrokken.
 • Erg leerzaam, open, veilig, duidelijk door de vele praktijkvoorbeelden.
 • Ik vond de tussentijd van de cursusdagen aan de lange kant en heel veel input in drie dagen. Dit had wel in 4/5 dagen gemogen.
 • Jammer dat het afgelopen is, er ligt nog een weg voor me.
 • Veel leermomenten in afwisselende oefeningen (bijna teveel voor mij).
 • Goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
2. Wat neem je van deze training mee, c.q. wat heb je geleerd?
 • Waar ligt je grens en hoe maak je die duidelijk. Stevig staan, denk om de ademhaling.
 • Houding (ook richting anderen). Hoe om te gaan om situaties. NIVEA. Houding (voeten op de grond), ademen, en nog veel meer.
 • De leerdoelen die ik mezelf had gesteld zijn praktisch en goed aan de orde gekomen. Hier ga ik mee aan de slag.
 • Aarden, voeten op de grond.
 • Bewuster met mezelf omgaan, en met anderen. Wat lichaam en geest met elkaar doen en daar bewuster van worden.
 • Lichaamstaal, de betekenis en het nut ervan. Leren vragen. To the point komen en duidelijk(er) zijn.
 • Gebruik gaan maken van mijn eigen kracht.
 • Leren “nee” zeggen op een duidelijke manier, maar toch de ander in zijn waarde laten. Ruimte voor mezelf nemen en behouden. Goed voor mezelf zorgen.  
3. Wat neem je je nu voor, welke acties zet je voor jezelf in, welke afspraak maak je met jezelf?
 • Bij problemen en conflicten: wat zijn de feiten en wat de irrationele gedachtes. En vooral voor de klas: stevig staan.
 • Meer NEE zeggen. Excuus zin.
 • Acties op het gebied van timemanagement en gesprekstechnieken om iets van iemand gedaan te krijgen.
 • Assertief zijn, ontvangen van non-verbale communicatie van anderen.
 • Meer te relativeren, beter nadenken, meer de tijd nemen alvorens te antwoorden.
 • Meer opkomen voor mezelf en vragen. En ook nee durven zeggen als het allemaal teveel wordt. Of dat al lukt is een tweede, maar de eerste stap is gezet.
 • Sneller/eerder reageren. Duidelijk zijn. Me laten zien.
 • Vooraf duidelijk met mezelf afspreken wat mijn doel is. Zolang dit nog niet duidelijk is geen actie ondernemen. Dit was voor mij het goede moment om aan de training deel te nemen.
4. Hoe beoordeel je de cursusmap? Gemiddeld is hiervoor een 7,5 gegeven. 
 • Van mij mocht er best nog wel meer theorie bij! Mooi als naslagwerk.
 • Fijn dat namenlijst er ook in zit. Map is erg goed leesbaar.
 • Moet hem nog wel twee keer lezen.
 • Niet altijd even makkelijk leesbaar.
 • Duidelijk, ga er nog vaak in lezen.
 • Goed om de theorie nog eens na te kunnen lezen. 
5. Wat is je beoordeling van de trainer en acteur? Marije: gemiddeld een 9.  
 • Geweldig zo betrokken en iedere keer weer iedereen op het juiste spoor kunnen zetten.
 • Goede start, aandacht voor iedereen, goede feedback.
 • Inlevend, empatisch, warm.
 • Heldere uitleg, goed inspringen op vragen en praktijk.
 • Duidelijk in advies en uitleg.
 • Veel inlevingsvermogen.
 • Beiden hebben jullie veel kennis van zaken. En jullie vormen een goed team. 
Katja: gemiddeld een 8. 
 • Geweldig in rollenspel. Je maakt het ons echt erg moeilijk, hierdoor wel erg leerzaam.
 • Legt goed de dilemma’s bloot in rollenspel. Ook warm en empathisch.
 • Duidelijk door oefenen.
 • Enorm veel inlevingsvermogen.
 • Situaties worden duidelijk gemaakt. 
6. Heb je nog wensen, tips of ideeën?
 • Van irrationeel naar rationeel – goed gevoel i.p.v. oneerlijke angstgevoelens. Feedback geven in de rol van “volwassene”. Rots&Water, ademhalen en gronden. 
 • Terugkommiddag/avond in informele setting. Jammer dat je de mensen met wie je toch drie dagen intensief bent opgetrokken, waarschijnlijk nooit meer ziet. Vandaar mijn idee. Terugkom uiteraard op geheel vrijwillige basis.
7. Wat vond je van de cursuslocatie? Hiervoor werd gemiddeld een 7.5 gegeven.
 • Locatie geweldig (eten uitzicht enz.). Temperatuur niet altijd warm 
 • Lekker licht.
 • Lekkere broodjes, dure parkeergarage.
 • Goede ruimte met veel licht.
Zoals het bovenstaand in de evaluaties van de deelnemers is verwoord, is voor ons (trainer en acteur) herkenbaar. De deelnemers hebben  enthousiast  en actief  deelgenomen aan de training. Hun doelstellingen zijn zoveel mogelijk bereikt en het was een leerzaam proces om mee te maken. Deze training hebben we opnieuw met veel plezier verzorgd en we kijken terug op een mooie periode.

Fri!
Marije Bijlsma-Breeuwsma

Training en coaching - Persoonlijke en professionele ontwikkeling